logo

Zarząd SP9KJT

 

Zarząd SP9KJT przy MKS LOK Rybnik (kadencja 2020-2025)

 

Leszczyński Tomasz  SP9WLC- prezes Zarządu

Kowala Krzysztof - sekretrz, wiceprezes
Rajchel Wojciech SP9WJT - skarbnik
 
Adres klubu 44-200 Rybnik ul. Prosta 11, zajęcia odbywają się w piatek od 17.00 do 19.30