logo

Licencje

 LICENCJE PZSS

Aby móc brać udział we współzawodnictwie w sportach strzeleckich wymagane jest posiadanie licencji "właściwego związku sportowego" - czyli w przypadku strzelców sportowych – Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Pierwsza licencja jest wydawana na wniosek zawodnika, po uzyskaniu patentu strzeleckiego.
Wniosek o pierwszą licencję składamy na portalu PZSS oraz składamy w klubie wniosek taki jak na przedłużenie.
 

Oczywiście za każdorazowe wystawienie licencji pobierane są odpowiednie opłaty. J

Aktualnie opłata wynosi 70zł (PZSS + WZSS) i uiszczamy ją w klubie lub przelewem na konto klubowe (dane konta)  z opisem <imię nazwisko> Licencja <rok>
Licencje są wydawane na rok kalendarzowy.

 

Aby licencja mogła zostać przedłużona na rok następny, zawodnik musi wykazać się odpowiednią ilością osobostartów. Zgodnie z wymogami w roku 2013 są to 4 osobostarty w „głównej” z dyscyplin w których zawodnik startuje (np. pistolet) oraz po 2 osobostarty w pozostałych dyscyplinach (karabin, strzelba) na które zawodnik chce przedłużyć licencję. Więcej na temat przedłużania licencji PZSS za pomocą portalu PZSS opisaliśmy tutaj.

 

Przedłużenie licencji jest niezmiernie ważne z kilku powodów:

  • - brak licencji uniemożliwia w świetle przepisów PZSS uczestnictwo w rywalizacji sportowej w zawodach strzeleckich, a co za tym idzie, osoby takie nie pojawiają się w komunikatach PZSS
  • - odnowienie licencji wymaga zdania egzaminu praktycznego za który pobiera się opłatę w wysokości 400 złotych za główną dyscyplinę i po 200 złotych za dyscypliny dodatkowe (stan na rok 2013)
  • - brak aktualnej licencji może spowodować odebranie pozwolenia na broń wydaną do celów sportowych

 

Dlatego zachęcamy do brania udziału w zawodach. !!!

Biorąc udział już w kilku zawodach organizowanych przez MKS LOK Rybnik można z łatwością spełnić wymagane minimum.

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

Przydatne linki: